Chat with us, powered by LiveChat
SMS Meteo Kamera
SMS Meteo Kamera

Podniesienie jakości współpracy Miast Partnerskich Zielona Góra i Cottbus

Celem projektu jest wzmocnienie i podniesienie jakości współpracy Miast Cottbus i Zielonej Góry. Jest on przyporządkowany do celu szczegółowego 6 Programu Współpracy. Główny nacisk w tym zakresie kładziony jest na projekty, których celem jest wzmocnienie współpracy transgranicznej we wszystkich dziedzinach życia publicznego. Biorąc pod uwagę Umowę Partnerską obu miast, można zaobserwować, że wiele przedsięwzięć znajduje swoją kontynuację w kolejnych latach współpracy, jednak pojawiają się również impulsy do tego, aby dokonać jej rozszerzenia w kilku obszarach m.in. w nawiązywaniu nowych kontaktów pomiędzy instytucjami oraz organizacjami oraz odnowieniu i pielęgnacji istniejących już kooperacji.

Grupą docelową projektu jest 36 instytucji/organizacji z obydwu miast i okolic, działających w obszarach edukacji, kultury, sportu, osób niepełnosprawnych i seniorów na terenie Centrum Spotkań Polsko-Niemiecich. Podczas realizacji projektu powstaną partnerstwa realizowane przez co najmniej 20 nowych polskich i niemieckich współpracujących instytucji i organizacji.

Aby CSPN mogło pełnić rolę centralnego punktu kooperacji największych miast w obszarze wsparcia, konieczna jest jego modernizacja. Przeprowadzenie inwestycji jest niezbędne, aby osiągnąć cel specyficzny i cel projektu „intensyfikacja i poprawa jakości współpracy bliźniaczej” poprzez organizację spotkań przez istniejące oraz nowo nawiązane partnerstwa.
Inwestycje dostosują CSPN do obecnych standardów i potrzeb osób niepełnosprawnych. W rezultacie, dzięki lepszej koordynacji współpracy Miast oraz zmodernizowanej infrastrukturze CSPN, spotkania polsko-niemieckie będą mogły być realizowane tam przez cały rok, a nie jak dotąd sezonowo, co spowoduje zwiększenie ich ilości.

Głównymi celami projektu są:
1. wzmocnienie jakości współpracy Miast CB i ZG poprzez utworzenie Centrum Koordynacji Współpracy Przygranicznej (CKWP) w ZG i Punktu Kontaktowego (PK) CKWP w Cottbus,
2. podniesienie jakości współpracy obu miast poprzez modernizację bazy Centrum Spotkań Polsko-Niemieckich (CSPN) w Zielonej Górze

Najważniejsze działania projektu, które przyczynią się do realizacji jego celów to utworzenie CKWP wraz z PK oraz modernizacja bazy CSPN, dostosowująca ją do całorocznej działalności CSPN oraz obecnych standardów i potrzeb osób niepełnosprawnych. Miasta zatrudnią po 1 pracowniku na pełen etat w CKWP w Zielonej Górze oraz w PK w Cottbus. Osoby te będą posiadać znajomość języka polskiego, niemieckiego i angielskiego. Do głównych zadań obu pracowników będzie należała analiza unijnych i krajowych programów dostępnych w Polsce i Niemczech pozwalających na pozyskanie środków na organizację spotkań na terenie CSPN pochodzących z innych źródeł niż FMP oraz wsparcie w zakresie przygotowania wniosków do ww. programów dla polskich i niemieckich organizacji i instytucji współpracujących na terenie CSPN w celu sfinansowania organizacji polsko-niemieckich spotkań, a także niezbędna pomoc w realizacji i rozliczaniu tych projektów. Pracownicy CKWP będą również aktywnie działać w zakresie wyszukiwania partnerów z ZG/CB i okolic dla instytucji i organizacji. Będą uczestniczyć w planowaniu i realizacji polsko-niemieckich wydarzeń w CSPN.

W ramach modernizacji bazy CSPN przeprowadzone zostaną następujące inwestycje:
1. Rozbudowa budynku, w którym uczestnicy spotkań spożywają posiłki, w tym rozbudowa sanitariatów i dostosowanie ich do potrzeb osób niepełnosprawnych, rozbudowa i wyposażanie sali jadalnej w celu zwiększenia ilości osób jednocześnie spożywających posiłki oraz wprowadzenie dodatkowej funkcji sali konferencyjnej i jej wyposażenie.
2. Budowa zaplecza socjalnego pola karawaningowego (toalety, prysznice, aneks kuchenny) dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych.
3. Wymiana podłoża jeździeckiego na otwartym placu 40×60 m oraz zadaszonym placu 20×60 m, służącym do hipoterapii, jazdy terapeutycznej i jazdy konnej uczestników spotkań pol-niem.
4. Budowa małej przepompowni ścieków i przyłącza sanitarnego z budynku obozowego do istniejącej sieci sanitarnej na terenie lotniska
5. Wymiana wyposażenia budynku obozowego (montaż antresol na dwa łóżka w 5 pokojach, zakup łóżek, materacy, pościeli, stołów, krzeseł, szaf, instalacja sieci wi-fi i zabezpieczeń przeciwpożarowych).
6. Adaptacja części poddasza użytkowego nad budynkiem stajennym na biuro CKWP (salka spotkań, pokój pracownika, aneks socjalny z WC) wraz z wyposażeniem biurowym (biurko, krzesło, stół konferencyjny, komputer wraz z osprzętem i oprogramowaniem itp.).

Masz pytania? Zadzwoń 68 321 30 25