Chat with us, powered by LiveChat
SMS Meteo Kamera
SMS Meteo Kamera

Dobrowolne zgłoszenie zdarzenia lotniczego w AZL

Pobierz plik: Biuletyn Bezpieczeństwa i Aktualności | Ochrona osób raportujących w systemie SMS | Polityka bezpieczeństwa AZL

Imię i nazwisko zgłaszającego

Data

Miejsce

Rodzaj, typ i znaki statku powietrznego

Rodzaj operacji

Opis zdarzenia (co i dlaczego się wydarzyło?)

Jakie są Pani/Pana sugestie dla uniknięcia podobnego zdarzenia w przyszłości?