Chat with us, powered by LiveChat
SMS Meteo Kamera
SMS Meteo Kamera

Szkolenie FI(A)

Szkolenie do uprawnień instruktora samolotowego FI(A) to kolejny krok w twojej karierze pilota.
Posiadając zdobyte wcześniej doświadczenie możesz się nim dzielić ze swoimi studentami.

Teoria

Szkolenie teoretyczne to 125h nauki.

Kurs koncentruje się przede wszystkim na dokładnym omówieniu zasad i metodyki procesu nauczania, oraz procesu uczenia się. Uczy właściwego oceniania uczniów oraz kształtowania w nich poprawnych nawyków i przyzwyczajeń.
Szkolenie teoretyczne obejmuje 125 godzin wykładów, seminariów i ćwiczeń z przedmiotów takich jak:
- proces uczenia się
- proces nauczania
- filozofie szkolenia
- techniki stosowanego szkolenia
- ocena i egzaminowanie studenta
- opracowanie programu szkolenia
- możliwości i ograniczenia człowieka, mające związek ze szkoleniem w locie
- administrowanie szkoleniem

Praktyka

Szkolenie praktyczne to 30h ćwiczeń praktycznych w powietrzu.

Szkolenie praktyczne prowadzimy na samolotach używanych w naszym Ośrodku do szkolenia młodych adeptów lotnictwa. Przyszły instruktor od początku lata siedząc na miejscu instruktora, a jego „studentem" jest tzw „FiFi”, czyli doświadczony instruktor mający uprawnienia do szkolenia innych instruktorów.

Termin

Praktyka: cały rok

Lokalizacja

Ośrodek Szkolenia Lotniczego
Aeroklubu Ziemi Lubuskiej
Przylep-Skokowa 18
66-015 Zielona Góra

Cena

Teoria: 1500 zł
Praktyka: 16 500 zł

Wymagania

Wiek: co najmniej 18 lat
Orzeczenie lotniczo-lekarskie: klasy 1
Licencja CPL(A) (w przypadku licencji PPL(A) jej posiadacz musi spełnić wymagania dotyczące wiedzy teoretycznej dla licencji CPL(A)
Lot kontrolny przed przystąpieniem do szkolenia teoretycznego

Zapisz się
Masz pytania? Zadzwoń 68 321 30 25 68 321 30 25