Chat with us, powered by LiveChat
SMS Meteo Kamera
SMS Meteo Kamera

Szkolenie PPL(H) – śmigłowiec

Licencja pilota samolotowego turystycznego PPL(H) (Private Pilot Licence - Helicopter) to pierwszy krok w twojej karierze lotniczej pilota śmigłowcowego.

Informacje ogólne

Rozpoczynasz od szkolenia na małym, tłokowym śmigłowcu, ale w przyszłości będziesz na pewno pilotem dużych turbinowych śmigłowców.

Szkolenie rozpoczniesz od podstawowego manewru śmigłowcem, jakim jest zawis, a skończysz na długich samodzielnych przelotach.

Jako posiadacz PPL(H) będziesz mógł wykonywać obowiązki dowódcy śmigłowca nie używanego odpłatnie
z ograniczeniem do lotów dziennych chyba, że uzyskasz uprawnienia do lotów nocnych VFR.

Teoria

Do tego celu wykorzystujemy naszą platformę e-learningową http://azlppl.pl/, dodatkowo spotykamy się na wykładach oraz na konsultacjach z naszymi instruktorami.

Po szkoleniu teoretycznym czeka was egzamin państwowy przed Lotniczą Komisją Egzaminacyjną, do którego na pewno będziecie świetnie przygotowani.

Podczas kursu przerabiać będziemy tematykę związaną z następującymi przedmiotami:
- Prawo lotnicze oraz procedury kontroli ruchu lotniczego
- Człowiek – możliwości i ograniczenia
- Meteorologia
- Łączność
- Zasady lotu
- Procedury operacyjne
- Wykonanie i planowanie lotu
- Ogólna wiedza o śmigłowcu
- Nawigacja

Praktyka

Szkolenie odbywa się na śmigłowcu Robinson R-44 - najpopularniejszym śmigłowcu tłokowym na świecie.

Część praktyczna obejmuje naukę zwisu i manewrów blisko ziemi, startu i lądowania, loty po kręgu z instruktorem i samodzielne, loty bez widoczności ziemi, loty trasowe, przeloty na duże lotniska komunikacyjne i procedury awaryjne.

Szkolenie kończy się egzaminem państwowym przeprowadzanym przez Egzaminatora Państwowej Komisji Egzaminacyjnej.

Po ukończeniu szkolenia uzyskuje się wpis do licencji uprawniający do lotów na śmigłowcu R-44-TR R44.

Termin

09.03.2019

Lokalizacja

Ośrodek Szkolenia Lotniczego
Aeroklubu Ziemi Lubuskiej
Przylep-Skokowa 18
66-015 Zielona Góra

Cena

Teoria: 1800 zł
Praktyka: od 99 000 zł

Wymagania

Wiek:
w dniu przystąpienia do szkolenia ukoń­czo­ne co najmniej 16 lat (osoba ubiegająca się o licencję PPL(H) musi mieć ukończone 17 lat.

Orzeczenie lotniczo-lekarskie:
klasy 1 lub 2 (niezbędne przed pierwszym lotem samodzielnym).

Zapisz się
Masz pytania? Zadzwoń 68 321 30 25 68 321 30 25