Chat with us, powered by LiveChat
SMS Meteo Kamera
SMS Meteo Kamera

Szkolenie UAVO – drony

Zapraszamy wszystkich chętnych, pragnących rozszerzyć swoją wiedzę lotniczą, zdobyć nowe uprawnienia oraz rozpocząć przygodę z najnowocześniejszymi osiągnięciami techniki XXI wieku na szkolenia operatora UAVO organizowane przez Ośrodek Szkolenia Lotniczego Aeroklubu Ziemi Lubuskiej.

Informacje ogólne

Licencja, a właściwie świadectwo kwalifikacji operatora bezzałogowego statku powietrznego (w skrócie UAVO), bo tak nazywa się wydawany przez Urząd Lotnictwa Cywilnego dokument, jest wymagane wobec osób wykonujących loty inne niż rekreacyjne lub sportowe. Wszystkie loty związane ze świadczeniem usług takich jak wykonywanie zdjęć, wideo, fotogrametria, różnego rodzaju pomiary czy monitoring z powietrza, loty badawcze itp. wymagają zatem posiadania świadectwa kwalifikacji. Wymóg ten został podyktowany art. 95 ust. 2 pkt. 5a ustawy z dn. 3 lipca 2002 r. - Prawo lotnicze (Dz. U. z 2013 r. poz. 1393), natomiast szczegółowe zasady uzyskiwania opisywanego dokumentu zawarto w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 20 grudnia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wyłączenia zastosowania niektórych przepisów ustawy – Prawo lotnicze do niektórych rodzajów statków powietrznych oraz określenia warunków i wymagań dotyczących używania tych statków

Teoria

Teoria

Szkolenie teoretyczne organizowane jest w trybie weekendowym, dodatkowo wspieramy się naszą platformę e-learningową http://azlppl.pl/

Po szkoleniu teoretycznym czeka was egzamin państwowy (tylko uprawnienia BVLOS) przed Lotniczą Komisją Egzaminacyjną, do którego na pewno doskonale was przygotujemy.

Podczas kursu przerabiać będziemy tematykę związaną z następującymi przedmiotami:
- Prawo i przepisy lotnicze
- Meteorologia
- Człowiek jako pilot i operator bezzałogowego statku powietrznego
- Nawigacja
- Procedury operacyjne
- Osiągi i planowanie lotu
- Obsługa, budowa i działanie systemów, podzespołów statku powietrznego oraz zasady wykonywania lotów
- Zasady wykonywania lotów w zasięgu wzroku (VLOS) i poza zasięgiem wzroku (BVLOS)
- Bezpieczeństwo wykonywania lotów i sytuacje awaryjne

Praktyka

Praktyka

Do szkolenia używamy dronów DJI Phantom 3 oraz 4 w wersji Professional.

Część praktyczna obejmuje naukę konfiguracji statku powietrznego, planowania misji i ocena związanych z nimi zagrożeniami, przygotowanie bezzałogowego statku powietrznego do lotu, nauka lotu poziomego i manewrowania statkiem powietrznym, nauka nawigacji wzrokowej, nauka startów i lądowań, nauka celności lądowania i procedury awaryjne.

Szkolenie kończy się egzaminem państwowym przeprowadzanym przez Egzaminatora Państwowej Komisji Egzaminacyjnej (tylko do uprawnień BVLOS)

Termin

cały rok

NAJBLIŻSZY KURS RUSZA 14 MARCA 2020

Lokalizacja

Ośrodek Szkolenia Lotniczego
Aeroklubu Ziemi Lubuskiej
Przylep-Skokowa 18
66-015 Zielona Góra

Cena

VLOS (teoria+praktyka) 1800 PLN
BVLOS (teoria+praktyka) 2800 PLN

Wymagania

BVLOS

Wiek: w dniu przystąpienia do szkolenia ukończone co najmniej 18 lat.
Orzeczenie lotniczo-lekarskie wymagane dla świadectwa kwalifikacji.

VLOS

Wiek: bez ograniczeń
Bez konieczności odbywania badań lotniczo-lekarskich.

Zapisz się
Masz pytania? Zadzwoń 68 321 30 25 68 321 30 25