Chat with us, powered by LiveChat
SMS Meteo Kamera
SMS Meteo Kamera

Szkolenie Uznanie kwalifikacji pilotów wojskowych

Piloci wojskowi, straży granicznej i inni, którzy nabyli kwalifikacje w lotnictwie państwowym podczas szkolenia, nie uzyskują licencji i uprawnień personelu lotniczego uznanych przez Władzę Lotniczą, jednakże wiedza, doświadczenie i umiejętności nabyte w czasie służby wojskowej mogą być uznane jako spełnienie części wymagań dotyczących licencji i uprawnień PART-FCL wg uznania Władzy Lotniczej.

Informacje ogólne

Kandydat przed rozpoczęciem szkolenia musi spełniać łącznie następujące wymagania:
- wiedza: zgodna z wymaganiami PART FCL w zakresie dla odpowiednich licencji;
- praktyka lotnicza: kandydat musi wykazać się minimalnym doświadczeniem określonym przez przepisy PART FCL wymaganym do uzyskania licencji lub uprawnienia, o które się ubiega.

Dokumenty jakie musi przedłożyć kandydat dla potwierdzenia spełnienia warunków progowych:
- legitymację Pilota Wojskowego lub inny dokument wydawany pilotom lotnictwa państwowego, stwierdzający przynależność pilota do wojskowych sił powietrznych lub innego rodzaju lotnictwa państwowego, klasę pilota i stopień wojskowych (piloci wojskowi);
- dyplom ukończenia lotniczej szkoły wojskowej (dotyczy pilotów wojskowych);
- program/y szkolenia z wykazem przedmiotów oraz ilości godzin szkolenia
- książkę Lotów, wraz z wpisami dotyczącymi przebiegu szkolenia, uprawnień na typ, dodatkowych uprawnień, nalotu na poszczególnych typach, nalotu jako
pilot-dowódca, wg IFR, w nocy

Teoria

Szkolenie teoretyczne

Ilość godzin szkolenia teoretycznego zawarta będzie w opracowanym Indywidualnym Toku Szkolenia.

Praktyka

Szkolenie praktyczne

Ilość godzin szkolenia praktycznego zawarta będzie w opracowanym Indywidualnym Toku Szkolenia.

Termin

Praktyka i teoria: cały rok

Lokalizacja

Ośrodek Szkolenia Lotniczego
Aeroklubu Ziemi Lubuskiej
Przylep-Skokowa 18
66-015 Zielona Góra

Cena

Wg cennika

Wymagania

Określone w PART FCL

Zapisz się
Masz pytania? Zadzwoń 68 321 30 25 68 321 30 25